Det gamle hovudhuset frå 1850 høver fint i Gamlatunet på Fatland.

Artikkel under arbeid

Denne artikkelen er diverre ikkje laga enno. Prøv igjen om ei veke eller to, og sjå om eg har fått fingeren ut då.

 

 

www.ag3.no
ARNE.GJERDE@N-LT.NO
Arne Gjerde, Bjørkelivegen 4, 5458 Arnavik

© Det er lov å sitera frå denne nettsida
ved å referera til www.ag3.no.
Meir omfattande bruk må avtalast skriftleg.
Elles gjeld Lov om opphavsrett til åndsverk.

Utsikt utover Klosterfjorden ein vinterdag.